Khánh Hoà đặt mục tiêu thu hút đầu tư 250.000 tỷ trong 5 năm tới, tập trung vào Khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh

Khánh Hoà xác định mục tiêu, xây dựng khu kinh tế Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu chương trình nhằm huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng kinh tế. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư theo định hướng phát triển 4 chương trình kinh tế – xã hội và ba vùng động lực phát triển của Khánh Hòa là vịnh Vân Phong, TP Nha Trang và vịnh Cam Ranh.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng tập trung đẩy mạnh thu hút, phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hoà, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ưu tiên các ngành tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt, Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng khu kinh tế Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Về mục tiêu cụ thể, Khánh Hòa xác định tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị để tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, trọng tâm thu hút đầu tư phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: Vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang và vịnh Cam Ranh.

Đặc biệt, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút vốn đăng ký mới vào tỉnh giai đoạn 2021-20225 tối thiểu 250.000 tỷ đồng, trong đó khu kinh tế tối thiểu đạt 150.000, vốn giải ngân tối thiểu đạt 75.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0909 277 255
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon